Barvy Colors

Hlavní barvy

Main colors

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

Stáhnout vzorník (.ASE) Download swatches (.ASE)
BTC Prague Dark
HEX
#1d1934
RGBrgb(29,25,52)
CMYK88-87-48-60
Pantone C5255 C
Pantone U032 U
NCS0565-R
RAL3028
BTC Prague Orange
HEX
#f18a48
RGBrgb(241,138,72)
CMYK0-55-75-0
Pantone C715 C
Pantone UProcess Black U
NCS8502-R
RAL9005
BTC Prague Cream
HEX
#fefbf6
RGBrgb(254,251,246)
CMYK0-1-2-0
Pantone C10 % Pantone 155 C
Pantone UN/A
NCSN/A
RALN/A

Sekundární barvy

Secondary colors

Barvy používané v prostředí aplikace (UI - User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

Red

#e53e51

Lime

#b7cd96

Lavender

#a67eb1

Sky

#42a7c6

Blueberry

#1c355e

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy určují barevné schéma, které pro logo zvolíme, aby se správně zobrazilo na obrazovkách i v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim Color mode 
Co je to? What is it? 
Příklad zápisu Example 
Použití Usage
HEXEkvivalent RGB (hexadecimální)RGB equivalent (hexadecimal) #000000
WEBHTMLCSS
RGBBarevný prostor obrazovekColor space for screens rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny Color space for print 
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk Direct colors for printing 
1100 C
TISK

Výběr barevného režimu

Choosing color mode

Vhodný barevný režim loga: Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…) The logo will be printed (business card, leaflet…)