Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Andreu Čapkovou.

Need help?

Contact Andrea Čapková for more information.

andrea.capkova@btcprague.com